Zákaznická podpora > poruchy a odstávky

09.11.2017  Dnes už konec nočním odstávkám TV z VS Rabasova.

Dnes 9/11/2017 byla dokončena bezpečnostní instalace na přívodním vodovodu do VS Rabasova umožňující bez souvisejících rizik ukončit noční vypínání teplé vody i když odbočky z TK nebyly opraveny jejich jediným možným dodavatelem, o což však budeme dále usilovat. (Vzhledem k odmítnutí opravy přípojky z potrubí "Pipe Life" jediným možným dodavatelem pro ČR přistupujeme k náhradnímu technickému řešení. Toto umožní bezpečné dodávky teplé vody (TV) z výměníkové stanice (VS) Rabasova bez dohledu i v nočních hodinách, jak je popsáno dále v článku. Jeho realizace s ověřením funkčnosti by měla být dle příslibu dodavatele provedena do poloviny října, od kdy bude dodávána TV z VS Rabasova již bez nočních odstávek. Omlouváme se za komplikace vyplývající ze zde popsané situace, ale bylo a je naší snahou zachovat dodávku teplé vody alespoň takto s minimalizací ohrožení technologie VS Rabasova.)

19.09.2017  Zahájení otopné sezóny 2017-2018 dle teplotních průměrů jsme oprávněni až dnem 19.9.2017.

Vzhledem k aktuálním průměrným denním teplotám vypočteným dle energetické legislativy a předpokladu jejich vývoje byl dne 15.9.2017 dán pokyn k zahájení otopné sezóny 2017-2018. Jelikož víkendové teploty byly vyšší než očekávané jsme oprávněni začít topit až od 19.9.2017 neboť od včera je teplotní průměr pod limitem dle energetické legislativy a ani zítra není očekáváno jeho zvýšení.

07.06.2017  Informace o letních odstávkách Pražské teplárenské, a.s. pro rok 2017

Vážení odběratelé, z důvodu rekonstrukcí, připojování nových zákazníků, plánovaných oprav a údržbových prací přistoupí Pražská teplárenská, a.s. k plánovaným odstávkám dodávky tepelné energie pro ohřev teplé vody na některých odběrných místech. Dotčená odběrná místa a termíny odstávek najdete v odkazu. Omlouváme se za vzniklé potíže. 4E

07.10.2014  Nedostačující dodávky tepla

Z důvodu nedostačující teploty média dodávaného od Pražské teplárenské, a. s. došlo ke snížení teploty v systému ÚT. O odstranění závady budete informováni na našich internetových stránkách.
© 2011 4-Energetická, a. s. Powered by PubliX