Aktuální články

08.10.2018 Výpadky ÚT i TV z VS Krumlovská - Praha 4

Dne 5.10.2018 byla vadným tlakovým čidlem vyplavena elektronika výměníkové stanice Krumlovská, která zatím funguje v nouzovém režimu s častými výpadky po cca 2 - 3 hodinách, kdy je znovu nouzově zprovozněna. Tento stav by se měl od zítřka postupnou opravou zlepšovat po dodávkách již objednaných komponentů k výměně.

05.10.2018 Havárie topení pro Krčská 61 a 63 v Praze 4.

Z důvodu IS v chodníku nad únikem topného média v TK byl zvolen jiný postup opravy, který bude realizován během pondělí 8/10, kdy by ve večerních hodinách mělo být topení obnoveno. Práce musejí být prováděny velmi obezřetně, neboť v TK je vedeno i potrubí TV.

27.09.2018 K urychlení zahájení topné sezóny 2018/2019

zapínáme ústřední vytápění se záměrem, aby do soboty bylo spuštěno všude. Vzhledem k nenaplnění teplotní prognózy na dnešek i pro aktuální předpověď vývoje teplot je naší snahou topit všude již zítra. Kde ke spuštění vytápění nedojde, půjde již o technickou závadu, která bude neprodleně odstraňována.

04.09.2018 Legislativa

důležité kontakty
© 2011 4-Energetická, a. s. Powered by PubliX