Aktuální články

22.09.2017 Havárie PT na přívodu pro VS V Zápolí

Jelikož Pražská teplárenská, a.s. má opět havárii na přívodu tepla pro výměníkové stanice Praha 4 - V Zápolí, tak je minimálně do večera dne 22.9.2017 přerušeno vytápění i ohřívání teplé vody ze všech VS V Zápolí.

19.09.2017 Zahájení otopné sezóny 2017-2018 dle teplotních průměrů jsme oprávněni až dnem 19.9.2017.

Vzhledem k aktuálním průměrným denním teplotám vypočteným dle energetické legislativy a předpokladu jejich vývoje byl dne 15.9.2017 dán pokyn k zahájení otopné sezóny 2017-2018. Jelikož víkendové teploty byly vyšší než očekávané jsme oprávněni začít topit až od 19.9.2017 neboť od včera je teplotní průměr pod limitem dle energetické legislativy a ani zítra není očekáváno jeho zvýšení.
důležité kontakty

23.08.2017 Upřesnění k havárii TV z VS Rabasova.

V návaznosti na předchozí informaci ke zhruba týdennímu přerušení dodávky TV z VS Rabasova z důvodu havárie upřesňujeme, že se operativně podařilo obnovit dodávky TV alespoň pro objekty v Krčské ulici a v Olbrachtově ulici směrem k ulici Jeremenkova. Z důvodu obnovení dodávek TV i pro zbývající objekty v Olbrachtově ulici směrem k Budějovické bylo nezbytné VS dnes zcela vypnout s předpokladem obnovení dodávek TV v průběhu následující noci. Jedná se však nyní pouze o dočasnou opravu, po níž mohou být dodávky TV krátkodobě opět přerušovány. Následně při realizaci definitivní opravy (asi do měsíce) bude dodávka TV opět zhruba na den přerušena. Bližší informace obsahuje článek:

18.08.2017 Teplá voda z VS Rabasova neteče z důvodu prasklého potrubí.

V pátek 18.8.2017 prasklo potrubí v topném kanálu u výměníkové stanice v ulici Praha 4 - Rabasova 3, který byl vytopen. Do doby opravy potrubí a zprovoznění výměníkové stanice po vytopení bude přibližně na týden přerušena dodávka teplé vody.
© 2011 4-Energetická, a. s. Powered by PubliX