Aktuální články

05.10.2017 Upřesnění k nočním odstávkám TV z VS Rabasova.

Vzhledem k odmítnutí opravy přípojky z potrubí "Pipe Life" jediným možným dodavatelem pro ČR přistupujeme k náhradnímu technickému řešení. Toto umožní bezpečné dodávky teplé vody (TV) z výměníkové stanice (VS) Rabasova bez dohledu i v nočních hodinách, jak je popsáno dále v článku. Jeho realizace s ověřením funkčnosti by měla být dle příslibu dodavatele provedena do poloviny října, od kdy bude dodávána TV z VS Rabasova již bez nočních odstávek. Omlouváme se za komplikace vyplývající ze zde popsané situace, ale bylo a je naší snahou zachovat dodávku teplé vody alespoň takto s minimalizací ohrožení technologie VS Rabasova.

19.09.2017 Zahájení otopné sezóny 2017-2018 dle teplotních průměrů jsme oprávněni až dnem 19.9.2017.

Vzhledem k aktuálním průměrným denním teplotám vypočteným dle energetické legislativy a předpokladu jejich vývoje byl dne 15.9.2017 dán pokyn k zahájení otopné sezóny 2017-2018. Jelikož víkendové teploty byly vyšší než očekávané jsme oprávněni začít topit až od 19.9.2017 neboť od včera je teplotní průměr pod limitem dle energetické legislativy a ani zítra není očekáváno jeho zvýšení.
důležité kontakty

23.08.2017 Upřesnění k havárii TV z VS Rabasova.

V návaznosti na předchozí informaci ke zhruba týdennímu přerušení dodávky TV z VS Rabasova z důvodu havárie upřesňujeme, že se operativně podařilo obnovit dodávky TV alespoň pro objekty v Krčské ulici a v Olbrachtově ulici směrem k ulici Jeremenkova. Z důvodu obnovení dodávek TV i pro zbývající objekty v Olbrachtově ulici směrem k Budějovické bylo nezbytné VS dnes zcela vypnout s předpokladem obnovení dodávek TV v průběhu následující noci. Jedná se však nyní pouze o dočasnou opravu, po níž mohou být dodávky TV krátkodobě opět přerušovány. Následně při realizaci definitivní opravy (asi do měsíce) bude dodávka TV opět zhruba na den přerušena. Bližší informace obsahuje článek:

18.08.2017 Teplá voda z VS Rabasova neteče z důvodu prasklého potrubí.

V pátek 18.8.2017 prasklo potrubí v topném kanálu u výměníkové stanice v ulici Praha 4 - Rabasova 3, který byl vytopen. Do doby opravy potrubí a zprovoznění výměníkové stanice po vytopení bude přibližně na týden přerušena dodávka teplé vody.
© 2011 4-Energetická, a. s. Powered by PubliX